• Privacybeleid Sporting Krommenie (21 mei 2018)

  Dit is de privacyverklaring van Sporting Krommenie, gevestigd te Marslaan 6-10 te Krommenie, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 35030663, hierna te noemen: `de Vereniging`.

  Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: webbeheer@sportingkrommenie.nl o.v.v. Privacy.

  In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

  Doel

  Welke persoonsgegevens

  Grondslag

  Bewaar-termijn

  Ontvangers

   

  Ongeoorloofd gedrag rond kleedkamers in beeld brengen

  -      Camerabeelden

   

  Orde en veiligheid

   3 maanden

  • Sporting Krommenie
  • Politie (bij escalatie)

  Onderzoeken of u lid kan worden

   

  en

   

  het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

  -       Naam/voorletters/tussenvoegsel

  -       Adres

  -       Postcode

  -       Plaats

  -       Provincie

  -       Land

  -       Woonplaats

  -       Telefoonnummer

  -       Email

  -       Geslacht

  -       Geboortedatum

  -       Overlijdensdatum

  -       Tak van Sport

  -       Lidmaatschapnummer

  -       Wedstrijdnummer/Startnummer

  -       Opleiding/beroep

  -       Sportspecifieke diploma’s

   

  Uitvoering van de overeenkomst

  Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden

  • Sportlink Services BV (KvK 09131012)
  • KNVB (Kvk 40478591)

  Administratie

  -       Naam/voorletters/tussenvoegsel

  -       Adres

  -       Postcode

  -       Plaats

  -       Provincie

  -       Land

  -       Woonplaats

  -       Telefoonnummer

  -       Email

  -       Geslacht

  -       Geboortedatum

  -       Overlijdensdatum

  -       Bankrekeningnummer

  -       Inloggegevens (gebruikersnaam/wachtwoord)

  -       Tak vanSport

  -       Lidmaatschapnummer

  -       Wedstrijdnummer/Startnummer

  -       Opleiding/beroep

  -       Sportspecifieke diploma’s

   

  Uitvoering van de overeenkomst

  Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

  • Boekhouder
  • Accountant
  • Belastingdienst

  Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief (zonder commerciële boodschap, dus geen toestemming benodigd)

  -       Voornaam

  -       Achternaam

  -       E-mailadres

   

  Uitvoering van de overeenkomst

   

  Zolang als men aangemeld is.

  • E-marketing-tools

   

  Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren.

  -       Voornaam

  -       Achternaam

  -       E-mailadres

   

  Toestemming via opt-in/opt-out app voetbal.nl

  Zolang als men aangemeld is.

  • Sponsoren
  • Andere verenigin-gen

   

  Om onze digitale dienstverlening te verbeteren

   

   

  -           Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)

  -           IP-gegevens

   

  Toestemming

   

  (waar gaan we dit noteren)

  Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

   

  • Website-beheerder
  • Analytics tools

   

  Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

  -           Voornaam

  -           Achternaam

  -           Adres

  -           Telefoonnummer

  -           E-mail adres

   

  Toestemming

   

  (waar gaan we dit noteren)

  Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

  • Incidenteel

   

  Cookies

  Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

  Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

  U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

  Sporting Krommenie maakt gebruik van eigen cookies en er zijn de zogeheten 'derde partij' cookies. De derde partijen die cookies plaatsten zijn SponsorKliks en GoogleAnalytics.

   

  Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

  Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

  Twee partijen waar Sporting Krommenie noodzakelijkerwijs mee samenwerkt om de beoefening van het voetbal n goede banen te leiden zijn Sportlink en de KNVB. De administratie van de leden wordt zowel voor de KNVB als Sporting Krommenie bijgehouden in het systeem van Sportlink. Hoe SPortlink omgaat met de privacy is terug te vinden op deze pagina

   

  Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

  U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

   

  Beveiliging persoonsgegevens

  De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

   

  Minderjarigen

  Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen. U kunt dit aangeven in o.a. de voetbal.nl app en bij aanmelding als nieuw lid.

   

  Links naar andere websites

  De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

   

  Wijziging van het privacy beleid

  De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

   

  Foto's

  Het is de vereniging toegestaan in en rond het terrein foto's te maken van activiteiten die betrekking hebben op de voetbalsport. Deze foto's kunnen geplaatst worden op Club.TV of Club.Website. Het betreft hier vooral een groep of gropen mensen. Wanneer een persoon explciet in beeld is, zullen wij altijd toestemming vragen, deze foto te mogen plaatsen of van plaatsing afzien. op het terrein zijn bordjes geplaatst die u attenderen op de aanwezigheid van fotocamera's.

   

  Contactgegevens

  Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

  Verantwoordelijke:        Marco Kuster

  E-mail:                         webbeheer@sportingkrommenie.nl o.v.v. Privacy

   

  Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

  Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

   

rfwbs-slide