• Wij vragen uw geduld.

  Wij vragen uw geduld.
   
  In de persconferentie van 21 april j.l. heeft het kabinet aangegeven dat vanaf 29 april de maatregelen worden versoepeld die het sporten weer mogelijk maakt voor kinderen t/m 18 jaar.
   
  Om deze landelijke maatregelen lokaal vorm te geven wordt er door Gemeente Zaanstad momenteel hard gewerkt aan een protocol die het mogelijk moet maken om sportclubs verantwoord op te laten starten en waarmee de veiligheidsregio kan handhaven op de gemaakte afspraken. Daarnaast moet de noodverordening nog worden aangepast.
   
  Alle sportaanbieders moeten bij de gemeente een plan indienen welke wordt getoetst aan dit gemeentelijk protocol. 
   
  Om geen vertraging op te lopen hebben de Zaanse voetbalverenigingen op voorhand een gezamenlijk plan opgesteld en ingediend bij de gemeente. Na goedkeuring van dit plan kunnen de voetbalverenigingen individueel besluiten om de voetbaltrainingen wel of niet te hervatten.
   
  Bovenstaand proces zal zeker niet afgerond zijn op 29 April. Het is dus onmogelijk om op deze datum de trainingen te hervatten. Later deze week kan waarschijnlijk meer duidelijkheid worden gegeven over een eventuele startdatum van de trainingen. Tot die tijd vragen wij uw geduld en begrip.
   
  Namens de Zaanse voetbalverenigingen,
   
  Stefan Gorthuis
rfwbs-slide