• Vacature: Voorzitter (21 okt. 2021)

  Profiel

  Jij beschikt over de nodige leidinggevende capaciteiten, zoals het kunnen uitzetten van de grote lijnen, maar details niet uit het oog verliezen, mensen aansturen, coachen en waarderen, kunnen delegeren, oplossingsgericht kunnen denken en planmatig kunnen werken. Jij bent in staat om met de andere bestuursleden een meerjarenbeleid te maken. Jij beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden. Tot slot draag jij Sporting Krommenie een warm hart toe.

  Taken

  Als voorzitter ben jij de spil van de vereniging en ben jij o.a. verantwoordelijk voor de volgende taken:

  • Leiden van bestuur en ledenvergadering(en).
  • Coördineren van de verschillende bestuurstaken.
  • Toezicht houden op en informeren naar bestuurstaken.
  • Vertegenwoordigen van vereniging naar buiten.
  • Onderhouden contacten met gemeente en andere verenigingen.
  • Toezicht houden en verantwoordelijkheid nemen voor juiste uitvoering van statuten, huishoudelijk Reglement aangegane en te sluiten contracten.
  • Volgen van externe ontwikkelingen en deze zo nodig afstemmen op de organisatie van de vereniging.
  • Samen met bestuursleden opstellen en uitvoeren van beleid.
  • Tracht problemen op te lossen, zowel binnen de vereniging als naar buiten toe, in samenwerking met het bestuur. 

  Tijdsbesteding

  • 2 a 3 avonden per jaar voor het voorbereiden van de algemene ledenvergadering
  • 1 avond per jaar voor het leiden van de algemene ledenvergadering.
  • 1 avond per maand voor het voorbereiden van de bestuursvergadering.
  • 1 avond per maand leiden van de bestuursvergadering.
  • 1 uur per week voor contacten buiten de vereniging (gemeente en andere verenigingen).
  • 1 uur per week overige incidentele zaken.

  Inlichtingen:

  Robert Sosef (06-36163086), Meta Neeft (06-44107492) en Arnoud de Jong (06-12343175) of via mail op info@sportingkrommenie.nl

   

rfwbs-slide