• Omschrijving

  De secretaris bestuur is belast met een aantal (licht) administratieve taken rondom het bestuur van Sporting Krommenie en is in deze rol tevens lid van het dagelijks bestuur (samen met de voorzitter en penningmeester)

  Taken van de secretaris bestuur:

   

  • Voorbereiden (o.a. opstellen agenda) bestuursvergaderingen (1x per maand) en algemene ledenvergadering (1x per jaar);
  • Vastleggen en opvolgen afspraken (o.a. notuleren) van bestuursvergaderingen (1x per maand) en algemene ledenvergadering (1x per jaar);
  • Zorgen voor doorzending van post en e-mail naar de personen/organen voor wie deze informatie/vragen bestemd is;
  • Optreden als centraal contactpersoon naar andere belanghebbenden
  • Bijhouden van het centraal archief van de vereniging (o.a. archiveren van notulen, statuten, contracten)
  • Autoriseren van functionarissen binnen de vereniging als gebruiker van diverse applicaties (waaronder sportlink);

   

  Tijdsindeling

  Door de weeks, grotendeels naar eigen inzicht.

  Beloning

  • Vrijwilligersfeest
  • Volgen van een gerichte kader opleiding (indien van toepassing)
  • Werken in een zeer gezellig en leuk team

  Aantal uren

  Gemiddeld 2 tot 4 uur per week, naar eigen inzicht te besteden

  Inlichtingen?

rfwbs-slide