• Vacature: secretaris m/v (21 okt 2021)

  Taken

  Als secretaris ben jij belast met een aantal (licht) administratieve taken rondom het bestuur van Sporting Krommenie. o.a. verantwoordelijk voor de volgende taken:

  •  Voorbereiden (o.a. opstellen agenda) bestuursvergaderingen en algemene ledenvergadering
  • Vastleggen en opvolgen afspraken (o.a. notuleren) van bestuursvergaderingen en algemene ledenvergadering;
  • Zorgen voor doorzending van post en e-mail naar de personen voor wie de informatie en vragen bestemd zijn;
  • Optreden als centraal contactpersoon naar andere belanghebbenden;
  • Bijhouden van het centraal archief van de vereniging (o.a. archiveren van notulen, statuten, contracten);
  • Autoriseren van functionarissen binnen de vereniging als gebruiker van diverse applicaties (waaronder sportlink);
  • Lid zijn van het dagelijks bestuur is optioneel, maar kan ook als aparte vacature opengesteld worden.

  Tijdsbesteding

  • 2 a 3 avonden per jaar voor het voorbereiden van de algemene ledenvergadering
  • 1 avond per jaar voor de algemene ledenvergadering.
  • 1 uur per maand voor het voorbereiden van de bestuursvergadering
  • 1 avond per maand notuleren van de bestuursvergadering.
  • 1 uur per maand voor het opstellen en rondsturen van de notulen en actielijst.
  • 1 uur per week voor doorzending van post en e-mail en archivering overige zaken.

  Inlichtingen:

  Robert Sosef (06-36163086), Meta Neeft (06-44107492 en Arnoud de Jong (06-12343175) of via mail op info@sportingkrommenie.nl

rfwbs-slide