• Privacywetgeving (AVG): kinderen onder de 16 UPDATE

  Beste leden,
   
  Het is u vast niet ontgaan dat 25 mei de nieuwe privacywet AVG is ingegaan. Sporting Krommenie heeft ook al diverse maatregelen genomen, waarover we u nog uitgebreid gaan informeren. Dit is tot nu toe nog niet gebeurd, aangezien de voorbereidingen van onze vrijwilligers de nodige voorbereiding vergen. U heeft er al wel wat van kunnen merken. Zo heeft u misschien bij een toernooi een formulier ontvangen over wat we met uw foto's mogen doen. Of misschien heeft u het privacy reglement onder 'clubinfo' op de website al gelezen. We zijn er hoe dan ook druk mee bezig en soms bezorgt u dat overlast, waar wij niet altijd invloed op hebben.
   
  Wij krijgen veel reacties over kinderen onder de 16 die hun privacy-niveau of hun gegevens niet zelf meer kunnen aanpassen. Dit mag alleen nog maar als er een mailadres van de ouders bekend is en de ouders mogen dit dan aanpassen. Dit is niet bedacht door Sporting Krommenie, maar door de wetgever. De organisatie SportLink die samen met de KNVB achter de app voetbal.nl zit, geven hier uitvoering aan. SportLink werkt wel aan mogelijkheden om dit eenvoudiger te maken, maar als vereniging zitten wij wat dat betreft in de wachtstand. Wij weten dus niet wanneer een eenvoudigere oplossing beschikbaar is.
   
  Tot die tijd hebben wij de volgende oplossing
   
  • U kan een mail sturen naar ledenadministratie@sportingkrommenie.nl en aangeven welke gegevens u aangepast wil hebben. U kan daar ook een pasfoto naar toe sturen. Kijk voor meer uitleg ook op deze website 
  • Als u een ouder emailadres doorgeeft dan hebben we hierbij ook een (mobiel) telefoonnummer nodig.
  Wij begrijpen dat het voor u een extra handeling is, maar de wet dwingt ons hiertoe. Bovendien vinden wij het ook als vereniging helemaal niet zo gek, dat privacy wat meer aandacht krijgt, nu de digitale mogelijkheden geen grenzen meer kennen.
   
  Wij hopen op uw begrip!
   
  Met vriendelijke groet,
   
  Sporting Krommenie