• Omschrijving

  De penningmeester is lid van het dagelijks bestuur en houdt zich nadrukkelijk bezig met de financiële administratie van Sporting Krommenie.

  • Is verantwoordelijk voor de financiële administratie van de vereniging
  • Is verantwoordelijk voor de beleidsbepaling van de vereniging alsmede de uitvoering daarvan
  • Houdt mede toezicht op de naleving van de statuten en reglementen alsmede de uitvoering van besluiten welke zijn genomen door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering
  • Zorgt voor betaling van de kosten
  • Verzorgt de boekhouding en maakt de jaarrekening op
  • Draagt zorg voor de financiële verslaglegging
  • Stelt de verenigingsbegroting op
  • Geeft uitvoering aan het financiële gedeelte van het personeelsbeleid
  • Zorgt voor een verantwoorde belegging van de liquide middelen
  • Neemt, zo nodig, representatieve taken waar van de voorzitter en de secretaris,
  • Is als bestuurslid verantwoordelijk voor de inning van de inkomsten.

   

  Tijdsindeling

  Door de weeks, grotendeels naar eigen inzicht.

  Beloning

  • Vrijwilligersfeest
  • Volgen van een gerichte kader opleiding (indien van toepassing)
  • Werken in een zeer gezellig en leuk team

  Aantal uren

  Gemiddeld 2 tot 4 uur per week, naar eigen inzicht te besteden

  Inlichtingen?

rfwbs-slide