• Wil jij ook bijdragen aan het succes van Sporting Krommenie?

  Meld je dan bij ons aan! Een voetbalclub draaiende houden is hetzelfde als het runnen van een bedrijf. We zijn daarbij afhankelijk van vrijwilligers. In de huidige tijd zijn er zoveel keuzes, dat men zich vaak niet meer wil binden. Je kunt een functie ook met \'zn tweeën of drieën vervullen. Het maakt je betrokken, het is gezellig én het kost je weinig tijd. We hanteren daarom simpelweg het motto:

  Vele handen maken licht werk!

  Op deze pagina willen we inzichtelijk maken wie er eigenlijk allemaal nodig zijn om club verder te helpen. Aan de hand van een functieomschrijving proberen we ook duidelijk te maken wat de taken zijn. Uiteraard heb je altijd een bepaalde mate van vrijheid om de rol zelf naar je hand te zetten. Het enige belangrijke aspect aan een functie is dat je goede afspraken maakt met de mensen waar je nauw mee samenwerkt. Als je de functie met twee of drie mensen vervult geldt dat natuurlijk helemaal.

  Dankzij de taakomschrijvingen is precies duidelijk wie wat doet en wie waarvoor verantwoordelijk is binnen onze vereniging. Voor het vrijwilligersbeleid is het belangrijk dat op schrift staat welke taakgebieden en welke taken bij een functie behoren.

  Op basis hiervan kan de vereniging gericht werven omdat een taakomschrijving inzicht geeft in hetgeen iemand moet kunnen en willen om de betreffende functie uit te oefenen. Ook kan een taakomschrijving dienen als basis voor een functioneringsgesprek. Met het onderstaande digitale functieboek is de basis gelegd voor een goed functionerende vereniging waarin de functies en taken staan omschreven gericht op Sporting Krommenie.

  Het digitale functieboek is een organisch document waarin ruimte is voor wijzigingen. Alleen na goedkeuring van het dagelijks bestuur worden wijzigingen in dit boek vastgelegd. Wij staan altijd open voor suggesties ten aanzien van functies.

  Zie je iets wat je graag wil doen, maar de rol is er nog niet of wordt al door een ander ingevuld, neem dan tóch contact op!  

   

  Namens het bestuur.

  Ik wil ook vrijwilliger worden!

rfwbs-slide