• Jaarverslag Sponsorcommissie

  Pandemie doorkruist mooie plannen

  Wanneer je het jaarverslag van het seizoen 2018/2019 leest, wordt je overvallen met diverse sentimenten. De belangrijkste is weemoed.

  We hadden zulke leuke plannen.

  Met name aan onze sponsoren wil ik zeggen door de Corona pandemie hebben we geen kans gehad om elkaar in seizoen 2019-2020 “langs de lijn” te spreken. Ook hebben we geen evenementen kunnen organiseren om elkaar onder het genot van drankje bij te praten. Bijvoorbeeld om te bespreken welke impact Corona heeft op u persoonlijk en op uw bedrijfsvoering en hoe u hiermee omgaat.

  Sporting Krommenie kan, mede door uw steun, tot nu toe de crisis goed doorstaan. Voor de jeugdleden worden er, doordeweeks, trainingen georganiseerd. Op zaterdag kan de jeugd aan de bak in onderlinge wedstrijden waar de jeugd graag aan mee doet. Op deze manier zijn we inmiddels bezig met de voorbereiding van het volgende voetbalseizoen. We hopen dat er dan weer volop gesport mag worden!

  Voor de ouders is het ook prettig dat de trainingen en onderlinge partijen doorgaan, voor hen is dit een pittige tijd met de kinderen thuis, waarbij school (inmiddels mogen veel kinderen weer naar school) de enige afleiding is. Zeker in combinatie met thuiswerken is dit een grote uitdaging. Even lekker voetballen geeft afleiding en kunnen hun energie kwijt .

  De trainers en vrijwilligers van de vereniging zetten zich in om de jeugd zo veel als mogelijk te laten trainen en spelen. Daarnaast wordt er door de vrijwilligers op dit moment veel onderhoud gedaan aan het complex en opstallen.

  Wij gaan er van uit ,straks het nieuwe seizoen 2021/2022 weer fris te kunnen beginnen, in een samenleving waar de sociale contacten makkelijker gaan dan nu.

  Namens de Sponsorcommissie van Sporting Krommenie wil ik u bedanken voor uw steun aan de vereniging in deze moeilijke tijd, en wens u, uw familie en eventuele medewerkers veel sterkte om deze crisis te doorstaan.

  Met dit gevoel is de sponsorcommissie op pad gegaan om dit over te brengen op bestuur, clubleden, bestaande en nieuwe sponsoren. Bij bestaande sponsoren hebben we soms wat moeite moeten doen om ze aan boord te houden. Dat we dit met veel plezier hebben gedaan spreekt voor zich. Veel nieuwe sponsoren hebben we laten zien dat Sporting Krommenie een mooie vereniging is, die voor hen een toegevoegde waarde kan zijn. Het kan ook zijn dat de sponsor zich heeft laten leiden door zijn gevoel van maatschappelijk ondernemen.

  Wat de motivatie ook is geweest, we zijn blij met hun bijdrage in geld of natura.

  1. Wat waren de doelen die we ons gesteld hebben:

  • Meer en ander contact met onze sponsoren, denk bijvoorbeeld aan bedrijfsbezoeken.
  • Minimaal 10 nieuwe sponsorborden.
  • Nieuwe vlaggenmasten en deze voorzien van banieren.
  • Sporting bord voor teamfoto’s aan de zijkant van de kleedkamers.
  • Mogelijkheden van shirt sponsoring uitbreiden.
  • Professionalisering van de PR en communicatie met behulp van social media en de website.
  • Optimaliseren en centraliseren van de Sponsoradministratie.
  • Banden met de bestaande sponsoren “aantrekken”.
  • Nieuwe media vinden voor sponsoring, zoals een LED sorebord. 

  2. Welke doelen hebben we bereikt:

  • Inventarisatie is afgerond en aan de uitvoering wordt nog gewerkt.
  • 12 nieuwe bord sponsoren.
  • Nieuwe vlaggenmasten en deze voorzien van banieren.
  • Sporting bord voor teamfoto’s aan de zijkant van de kleedkamers.
  • Vijf teams voorzien van sponsor kleding.
  • Sponsoring van de Coop statiegeld actie.
  • Nieuw doek aan de provinciale weg.
  • Diverse artikelen in de lokale media.
  •  

  3. Doelen seizoen 2020/2021:

  • Het “vinden” van één nieuwe Hoofdsponsor
  • Diverse bijeenkomsten en gesprekken met sponsoren organiseren.
  • Minimaal 10 nieuwe sponsor borden
  • Kleding sponsoren voor een nieuw op te zetten kledingfonds.
  • Professionalisering van de PR en communicatie met behulp van social media en de website.

  Toekomst Sponsorcommissie.

  Wanneer u als Sporting Krommeniëer nog ideeën en suggesties heeft laat het ons weten en stuur een mail naar sponsorcommissie@sportingkrommenie.nl of schiet één van onze commissie leden aan.

  Jan Leeuwerink, Robrecht Bakker, Nico Half, Han van Soest, Johan de Meij

rfwbs-slide