• Algemene Ledenvergadering pas in maart 2022

  U bent van ons gewend dat de jaarvergadering in oktober/november van elk jaar plaatsvindt.
   
  Daar de laatste jaarvergadering door Corona pas in maart van dit jaar heeft plaatsgevonden heeft het bestuur besloten deze te verschuiven naar maart 2022.
   
  Namens het bestuur
  Meta Neeft Secretaris
rfwbs-slide