• Voorwaarden lidmaatschap Sporting Krommenie

  Zorgvuldig lezen en bewaren!

  Lidmaatschap loopt van 1 juli t/m 30 juni

  Wijzigingen (en opzeggingen) kunnen alleen door gegeven worden aan ledenadministratie door middel van email naar: ledenadministratie@sportingkrommenie.nl onder vermelding van:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Adres + Pc+ woonplaats (oud en nieuw)
  • Geboortedatum
  • en evt. team
  • Indien bekend ook het KNVB lidnummer

  Met het aanmeldformulier onderaan deze pagina, kun je lid worden van Sporting Krommenie. Met het invullen en opsturen van dit formulier ga je ook akkoord met de algemene voorwaarden.

  "Spelende, werkende en niet-spelende leden verplichten zich genoegen te nemen met de besluiten welke op de Algemene Ledenvergadering zijn genomen, ook al zijn zij daarbij niet aanwezig geweest. Zij verbinden zich tevens tot de goede uitvoering daarvan mee te werken".

  Contributie

  Indien u zich in de loop van het seizoen aanmeldt, wordt de contributie naar rato berekend. De inning van de contributie is in handen van clubcollect. Betaling in termijnen is mogelijk.

  Verplichtingen

  Door toetreding als lid van Sporting Krommenie, onderwerpt u zich aan de KNVB reglementen en aan de statuten en het huishoudelijk reglement van Sporting Krommenie. Spelende leden vanaf 15 jaar en ouders van jeugdleden t/m 14 jaar worden verplicht iets voor de vereniging te doen. Deze taken worden door het bestuur of een commissie ingedeeld. Alles is ook te lezen in het vrijwilligers beleid welke te vinden is op de website en op te vragen bij de secretaris

  Bij niet opkomen volgt een sanctie, zoals vastgesteld in de buitengewone ledenvergadering van 16 juni 2011.

  Wijzigingen van gegevens (adres, telefoon etc.) en opzeggingen dienen via het mutatieformulier bij de secretaris te worden doorgegeven!

  Beëindiging/wijziging lidmaatschap

  Wilt u uw lidmaatschap beïndigen, klik dan op deze https://www.sportingkrommenie.nl/opzeggen/

  Ga naar aanmeldformulier!

rfwbs-slide